Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Architectuur in een Agile omgeving

Marleen Bax
0


We zien dat steeds meer organisaties het Agile gedachtegoed omarmen. Maar wat betekent dit voor de rol van de Architect? Op het eerste oog lijken Agile en Architectuur tegenpolen van elkaar. Maar hoe breng je deze twee werelden nou dichter bij elkaar? Een ding is zeker, willen we dichter bij elkaar komen dan gaan er toch wat dingen veranderen.

Afbeelding1-18.png

Oorsprong Enterprise Architectuur

Van oorsprong is Enterprise Architectuur erg top-down ingericht. De Enterprise Architectuur is gebaseerd op de visie/strategie van de organisatie waardoor vaak een ver toekomstbeeld als uitgangspunt wordt genomen. Deze Enterprise Architectuur kan vervolgens uitgewerkt worden in sub-architecturen (ook wel: lijnarchitectuur of domeinarchitectuur) en vervolgens weer in Project Architecturen.

 

Enterprise Architectuur in een Agile omgeving

In een Agile omgeving kijk je ook naar het toekomstbeeld, maar ligt de weg daarnaartoe veel minder vast. Er blijft nog wel behoefte aan een Enterprise Architectuur maar dus niet meer zo concreet en ver vooruit. De architect zal zich veel meer moeten concentreren op de gewenste functionaliteiten en value streams.

 

Afbeelding2-14.png

Veranderende rol Architect

Een gevolg van bovenstaande is dat de rol van de lijn- en domeinarchitectuur plaats maakt voor ketenarchitectuur gebaseerd op value streams (informatieketens, procesketens, etc.). De architect is hierbij degene die de consistentie en samenhang over en binnen de ketens dient te bewaken en de besturing hiervan te faciliteren. Het is aan de architect om met de betrokken stakeholders en product owner(s) overeenstemming te bereiken ten aanzien van de (architectuur)visie op die keten en daar de architectuur voor uit te werken. Die architectuur vormt dan weer de basis (kaders/randvoorwaarden) voor beslissingen in de verschillende agile teams.

Vanzelfsprekend moet architectuur kortcyclisch worden ingericht, maar wat betekent dat dan? Daarnaast is er behoefte aan architectuurkennis en inzicht binnen agile teams, hoe zorg je hiervoor? De werkwijze en de producten die de Architect opleveren gaan dus in een Agile omgeving veranderen.

Wil je hier meer over weten? Kom dan naar onze training!

LEES MEER OVER HET EVENT

 

 

Agile