Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Bent u als organisatie al klaar voor de Omgevingswet?

Guido Cohlst
0

Het kabinet is druk bezig om een Nationale Omgevingsvisie op te stellen, maar u bent hier toch niet op aan het wachten!? De wet treedt in 2021 in werking, echter wordt er al gesproken over een vertraging vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu! Ondanks dat is het belangrijk dat u nu al begint met de voorbereidingen! Maar waar kunt u beginnen? Wij van Bvolve nemen u graag mee in onze aanpak ‘Van Wet naar Digitaal Loket’. 

De Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet zal er veel gaan veranderen bij de verschillende overheidsinstellingen:

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Omgevingsdiensten
 • GGD’s
 • Veiligheidsregio’s

De nieuwe wet voegt 26 wetten samen tot één Omgevingswet om het proces rondom ruimtelijke projecten te vereenvoudigen. 
Zie in onderstaande afbeelding het huidige stelsel afgezet tegen de Omgevingswet.

De Omgevingswet voegt 26 wetten samen tot één wet, waarbij de integrale samenhang centraal staat

 

 

 

 

 

 

De wet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij). Dit betekent dat de taken en de bevoegdheden ‘in principe’ worden uitgevoerd door gemeenten en waterschappen. Al dan niet gedelegeerd naar de desbetreffende Omgevingsdiensten en/of andere uitvoeringsinstanties (veiligheidsregio’s/ GGD’s). De gemeenten en waterschappen krijgen dus meer ruimte om een eigen omgevingsbeleid op te stellen met de benodigde partijen om zo specifieker in te spelen op de behoeften en doelstellingen van hun klanten/burgers. De Provincies en het Rijk gaan zich meer richten op het ‘beheren’ van de rijkswegen en rijkswateren en het vaststellen van de omgevingswaarden en instructieregels.

 

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet?

De verschillende overheidsinstellingen moeten de volgende elementen integraal samenvoegen in een digitaal Omgevingsloket:

 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Bouwen
 • Wonen
 • Infrastructuur

Deze elementen raken veel verschillende processen in uw organisatie en al deze processen maken weer gebruik van heel veel applicaties. In deze processen en tussen de verschillende applicaties wordt weer veel informatie en data uitgewisseld. Maar wat moet u nu aanleveren zodat het digitale Omgevingsloket straks de juiste keuzes maakt op basis van de juiste beslisregels voor uw organisatie en uw omgevende (keten)partners? De wet moet het tenslotte makkelijker maken voor de burger; toch!? In de toelichting op de wet wordt benadrukt dat in een visie niet kan worden volstaan met een optelsom van bestaande visies en processen. De nieuwe visie en het bijbehorende beleid moet echt vanuit een integrale benadering worden opgesteld, omdat anders de vereiste samenhang ontbreekt. Er is dus sprake van een ‘Veranderopgave’. 

De invoering van de Omgevingswet gaat gepaard met mooie kreten als ‘strategisch instrument’, ‘integrale samenhang’, ‘vrijheid tot visievorming’, ‘fysieke leefomgeving’ en ‘digitale ondersteuning’. Maar of de Omgevingswet alle verwachtingen gaat waarmaken is nog maar de vraag. Dat het uw hele organisatie raakt is een feit. Volgens Bvolve kan er onderscheid gemaakt worden tussen de volgende domeinen; die samen de totale ‘veranderopgave’ vormen:

 • Integrale samenhang
 • Politiek en bestuurlijk
 • ICT
 • Processen en uitvoering
 • Cultuur en gedrag

Hier zit geen concrete volgordelijkheid in, maar het is wel verstandig om dit via een programma met verschillende projecten gestructureerd uit te voeren.

 

De Omgevingswet en Bvolve

De Digitale Business Transformatie als basis voor het invoeren van de Omgevingswet tot en met het Omgevingsloket.Wat kan Bvolve nu voor u betekenen? Een logische procesmatige fasering van wet naar digitaal loket is via Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Uitvoering Omgevingswet, Toezicht en Handhaving en uiteindelijk Monitoren & Analyseren. Alleen is dit niet realistisch tijdens zo’n grote veranderopgave en vereiste integrale aanpak. Op alle niveaus worden, met alle goede bedoelingen, al de eerste stappen gezet. Maar hoe zit het nu met die samenhang en integrale aanpak? Een dusdanige veranderopgave richting een digitaal loket verdient ook een aanpak op hetzelfde niveau; de Digitale Business Transformatie. Hierin staan ‘Business Value’ en ‘Business Agility’ centraal. De digitalisering (innovatieve dienstverlening) moet leiden tot meer waarde voor de burger, uw organisatie en ketenpartners; waarbij tevens het fundament wordt gelegd om sneller en efficiënter in te spelen op digitale veranderopgave. Om de eerste stappen te zetten in uw eigen digitale business transformatie biedt Bvolve Academy de ‘Digitale Business Transformatie Experience’ aan.

De digitale roadmap voor de Omgevingswet, met een passend programma en de juiste projecten, is de basis voor de verdere invulling van de referentiearchitecturen rondom processen, applicaties, data en beslisregels. Bij digitale transformaties is Agile werken onontbeerlijk; Agile is tenslotte een integraal gedachtegoed!

Tijdens de komende periode nemen wij u graag mee in de ontdekkingsreis van de Omgevingswet, waarin de volgende onderwerpen aan bod gaan komen in verschillende content soorten en/of experiences:

 • Wat moet er wanneer worden opgevelerd aan de Informatiehuizen?
 • Digitale Business Transformatie en de Omgevingswet - de aanpak
 • Quickscan voor de Omgevingswet - hoe ver bent u eigenlijk?
 • De nieuwe rol van de Architect en Procesmanager
 • Integraal samenwerken en ontwikkelen aan de hand van Agile
 • Referentiearchitecturen en belang van BPMN en ArchiMate
 • Omgevingswet experience - kennisdelen en aanpak digitale transformatie

  

Infographic: van wet naar digitaal loket

Wat houdt de omgevingswet precies in? Wat zijn de gevolgen van de wet voor uw organisatie? En wat zijn de grootste uitdagingen waar de meeste organisaties tegenaan lopen? Deze antwoorden heeft u zojuist kunnen lezen in de blog. De antwoorden overzichtelijk in beeld? Download dan onze Omgevingswet infographic: Van Wet naar Digitaal Loket.

New Call-to-action

  

Wilt u meer weten over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Guido Cohlst.

 

 

Digitale Business Transformatie, Omgevingswet, omgevingsloket, fysieke leefomgeving, veranderopgave