Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Business Agility: de 4 cruciale stappen

Matthijs Scholten
0

Business Agility is hot! En terecht! Door digitalisering kunnen én moeten organisaties sneller en frequenter veranderen. Maar ook sneller veranderende klantwensen, aanpassingen in wet- en regelgeving of om de concurrentie bij te blijven moeten organisaties flexibel zijn ten aanzien van hun omgeving. Business Agility is het vermogen van een organisatie om in de gevraagde snelheid en frequentie te reageren op de veranderingen en wensen van haar omgeving.

Business Agility: Het stappenplan

Het stappenplan om Business Agility te creëren en te behouden

Business Agility is van belang om business value te leveren en te kunnen blijven leveren aan uiteenlopende stakeholders van de organisatie, doordat op een juiste manier geanticipeerd kan worden op veranderingen in de omgeving. Het stappenplan helpt u om business agility te creëren én te behouden:

  1. Een externe focusheeft betrekking op het scannen van de omgeving van een organisatie, het zien van de relevante ontwikkelingen en het begrijpen van de veranderende klantbehoefte. Daarbij is het van essentieel belang om de klant centraal te stellen. De externe focus helpt je om te kiezen voor de adoptie van nieuwe technologieën, het tijdig anticiperen op aanstaande wet- en regelgeving of het innoveren van klantbedieningsconcepten.
  2. Een efficiënt voortbrengingsproceswaarmee de organisatie in staat is om snel van de visie op benodigde verandering tot de realisatie ervan te komen. Daarbij is een geoliede ‘Digitale Waardenketen’ van belang. Denk hierbij aan de vereiste capabilities op het gebied van Portfolio Management, Enterprise Architectuur, procesmanagement en de agile werken. Tenslotte is het van essentieel belang om de frequentie en snelheid van besluitvorming in deze digitale waardeketen af te stemmen op de vereiste business agility.
  3. Een wendbare architectuurvan de organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening die – op die plekken waar er om gevraagd wordt – in staat is om snel aangepast te worden zodat kan worden ingespeld op vereiste veranderingen. Dit heeft alles te maken met de manier waarop de bedrijfsvoering en informatievoorziening wordt ontworpen en ingericht. Wendbaarheid kan daarbij bijvoorbeeld worden gerealiseerd door processen en producten gestandaardiseerd en modulair in te richten, zelfsturende teams en multi-inzetbare medewerkers te hebben, en te voorzien in een flexibel geïntegreerde en schaalbare informatievoorziening.
  4. Cultuur en transformationeel leiderschapis wellicht de belangrijkste voorwaarde voor business agility. De eerstgenoemde punten hebben betrekking hebben op het snappen wat er nodig is en het creëren van de benodigde randvoorwaarden. Cultuur en transformationeel leiderschap gaat over het ontplooien van talent en creativiteit en het in stelling brengen van de mensen die het daadwerkelijk moeten gaan doen! Denk hierbij aan een cultuur waarin verandering als kans wordt gezien, waarin gestimuleerd wordt dat mensen ambities en lef tonen, waarin men durft (aanvaardbare) risico’s te nemen en knopen door te hakken en waarin falen gezien wordt als een kans om te leren. Een vorm van leiderschap waarin voorop wordt gesteld dat nu de juiste dingen prioriteren belangrijker is dan het vasthouden aan een planning zoals destijds Oftewel: van koers durven veranderen wanneer dat opportuun is op basis van geleerde lessen en voortschrijdend inzicht!

De 4 cruciale stappen om als organisatie wendbaar te wordenBusiness Agility: een must voor Digitale Business Transformatie

Business agility is nodig voor succesvolle digitale business transformaties. Tegelijkertijd dragen succesvolle business transformaties bij aan de ontwikkeling van business agility. Met onze Digitale Business Transformatie Solution helpen we organisaties in het realiseren van business agility met aandacht voor het stappenplan. Enerzijds door deze business agility te creëren of te behouden en anderzijds door deze te laten renderen in business value. Want als er iets níet veranderlijk is ten aanzien van het leveren van business waarde op de korte en lange termijn, dan is het de noodzaak voor business agility!

 

Vragen of meer weten over onze Digitale Business Transformatie Solution? Neem dan vrijblijvend contact op met Matthijs Scholten.

 

 New Call-to-action

 

 

Digitale Business Transformaties, Digitale Business Transformatie, Business Agility