Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Capability #3 Digital People

Mathilde Tempert
0

Dit artikel is een onderdeel van een serie over de capabilities voor de digital enterprise. Het gaat over één van de vijf capabilities: Digital People. Om een digital enterprise te worden, heb je mensen nodig die de juiste vaardigheden bezitten. Maar welke vaardigheden zijn dit dan? En wie heeft die?

Gevolgen snelheid digitale ontwikkelingen 

Doordat de digitale ontwikkelingen zo snel gaan, zullen mensen tijdens hun hele carrière zich voortdurend moeten bijscholen en wellicht zelfs meerdere keren moeten omscholen. Veel inhoudelijke kennis raakt snel verouderd. Medewerkers zullen meer geselecteerd worden op skills, aanpassingsvermogen en principes, dan op kennis. Kennis is steeds eenvoudiger toegankelijk en uit te wisselen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat inhoudelijke kennis er niet meer toe doet, maar deze is nu gemakkelijker te verkrijgen dan voorheen; lerend vermogen is belangrijker dan de kennis zelf. Aangezien de ontwikkelingen dermate snel gaan dat zij (inhoudelijk) niet te voorspellen zijn, is het zaak om mensen en organisaties in staat te stellen met verandering als zodanig om te kunnen gaan.

Door alle digitale ontwikkelingen is er sprake van toenemende self-service door burgers en klanten; burgers vragen bijvoorbeeld via de gemeentelijke website vergunningen aan en klanten kopen meer en meer hun producten en diensten online. Processen worden van begin tot het eind geautomatiseerd (straight-through processing) en routinematige beslissingen worden door het systeem genomen. Dit heeft gevolgen voor de skills van medewerkers. Baliemedewerkers krijgen bijvoorbeeld te maken met de complexere gevallen en zullen meer en meer optreden als casemanager. Een hogere opleiding is dan aan de orde om zulke complexere gevallen te kunnen behandelen en vaardigheden als conflicthantering en empathisch vermogen zijn dan belangrijk.

Afbeelding1-8.pngCompetenties 

We zien een behoefte aan breed opgeleide professionals die helder en onafhankelijk hebben leren denken en die in staat zijn nieuwe ontwikkelingen te doorgronden. Gebruikmakend van een praktisch competentiemodel, worden de volgende vaardigheden onderkend die vooral van belang zijn voor een digital enterprise.  

Competentiemodel (via 123management.nl)

Per competentie wordt hier weergegeven welke vaardigheden voor een digital enterprise van belang zijn.

Bestuurlijk-organisatorische competenties
• Leidinggeven: het gaat hier dan om transformationeel leiderschap (zie ook het artikel Capability Transformatie)
• Visie: een heldere visie kunnen ontwikkelen en uitdragen aangaande de richting van de digital enterprise
• Ondernemen: het vermogen om executiekracht te organiseren om innovatie door te vertalen naar de operatie

Sociaal-communicatieve competenties
• Samenwerken: het vermogen om samen te werken met anderen bijv. in multidisciplinaire teams aan een gemeenschappelijk doel
• Netwerken: het zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega's, klanten en overige potentiële relaties die van belang zijn  voor de doelen van de organisatie
• Klantgerichtheid: het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen, behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten.
• (Digitale) communicatieve vaardigheden vooral richting klanten/burgers en andere stakeholders

Intellectuele competenties
• Data denken: het willen delen en het kunnen combineren van data wordt steeds belangrijker, niet alleen voor de IT maar juist voor de business. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot informatie om bijvoorbeeld de behoefte van de klant beter te kunnen voorspellen. Data-analytici spelen bij het combineren van data een grote rol.
• Creativiteit: het vermogen om creatieve oplossingen te kunnen bedenken.

Afbeelding2-8.pngEmotionele competenties
• Inlevingsvermogen: empathisch vermogen om je te kunnen verplaatsen in de stakeholders
• Moed (vermetelheid)/ durf om te experimenteren: het durven werken met ‘minimal viable products’ (gebaseerd op Lean startup) en het kunnen omgaan met onzeker-heden.
• Passie voor je werk en voor de klant!

Taakgerichte competenties
• Initiatief: initiatief durven nemen naar buiten toe
• Flexibiliteit: het vermogen om je flexibel op te stellen en het vermogen om te kunnen improviseren

Competentie ontwikkeling
• Lerend vermogen: leren van de experimenten en fouten
• Veranderbereidheid: bereidheid om mee te kunnen gaan in de vernieuwingen

Aantrekken jong talent

Voor veel organisaties is het moeilijk om net afgestudeerde mensen met de juiste competenties binnen te halen. Hoe verleid je nu mensen om te komen werken bij jouw organisatie? Burberry heeft dit gedaan door het creëren van een cultuur waar de nadruk ligt op creativiteit waar jong digitaal talent bijdraagt aan de digitale transformatie. Angela Ahrendts (Burberry): “If you want to attract and retain the best of this next wave of talent, you need to speak their language: digital”.

Door samenwerking met universiteiten, hogescholen en communities kan ook jong talent worden binnen gehaald. Bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven heeft een convenant afgesloten met de Fontys Hogeschool Eindhoven t.b.v. inzet van studenten. Daarnaast huurt de gemeente Eindhoven mensen in via Code for NL (http://www.codefor.nl/) om innovatieve diensten te ontwikkelen.

“Kortom, digital people zijn niet alleen mensen met vaardigheden op digitaal gebied maar dit zijn juist de mensen die durven te experimenteren en een groot lerend vermogen hebben. Dit vereist een cultuur die gericht is op het belonen van experimenten en het delen van kennis en geen afrekencultuur waarbij fouten maken wordt afgestraft.

 

Mathilde Tempert is Senior Consultant bij Bvolve en is betrokken als onderzoeker bij het programma Digital We.