Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

De architect uit de toekomst: een basis voor effectieve verandering

Cas Jacobs
0

De veranderende rol van de architect

Mijn eerste stappen in de consultancywereld brachten vele indrukken en ervaringen met zich mee. Een van die eerste indrukken was het LAC, het Landelijk Architectuur Congres voor de digitale wereld. Na een maand in dienst te zijn bij Bvolve, was dit een mooie kans om kennis te maken met de werkzaamheden van de architect. Personen uit de digitale wereld, waaronder logischerwijs veel architecten, spraken er over hun jarenlange ervaringen en ontwikkelingen in deze beroepsgroep. Wat opvallend vaak terugkwam was ‘de veranderende rol van de architect’. Voor mij als nieuweling was de betekenis hiervan onduidelijk: Wat was de oude rol dan? En wat zijn dan die ontwikkelingen? Nu, enkele maanden later, heb ik daar een duidelijker beeld van en beschrijf ik mijn inzichten in deze blog.

 

Een andere richting


Zes maanden later en verschillende opdrachten achter de rug, zijn de benodigde vereisten en kwaliteiten duidelijker geworden. Puzzelstukjes die niet werden gelegd tijdens het LAC , kan ik nu wel leggen. Een voorbeeld daarvan was de aanwezigheid van een in Infographics gespecialiseerde organisatie op het LAC. Waar ik mij toen nog afvroeg wat zij op zo’n congres te zoeken hadden, is me nu duidelijk dat ze bij de juiste doelgroep stonden. Veel organisaties struikelen immers nog steeds over de aansluiting en communicatie tussen business en IT, en Infographics kunnen daarbij uitkomst bieden. Na deze eerste maanden constateer ik echter meer specifieke capabilities die nodig zijn in de rugzak van een consultant in de digitale wereld:

  • learning.pngKansen zien. Om digitale transformatie succesvol toe te passen is een brede kijk nodig waarin organisaties openstaan voor kansen en deze aangrijpen waar mogelijk. Die ene afslag missen of pakken kan hét verschil maken. Om over te gaan tot actie, en dit toepasselijk te maken, is een overkoepelend inzicht in en van de organisatie nodig. Architectuur draait om het optimaliseren van een geïntegreerde omgeving die ontvankelijk is voor verandering, en dus liggen er kansen voor architecten actieve bijdragen te leveren.
  • Een breed business perspectief. Het is belangrijk de organisatie als geheel te begrijpen en niet in silo’s te belanden. Het uiteindelijke doel van architectuur is ondersteuning bieden aan het behalen van de business strategie, waarbij het architectuurmodel een middel is om extra business waarde te creëren en dit beoogde doel te bereiken. Daarom is het opvallend dat juist architecten in veel organisaties moeite hebben om uit de IT-hoek te komen.
  • Inzicht in risico’s. In een tijd van digitale transformatie waar risk management als apart vak wordt gezien, is het begrijpen van risico’s en het treffen van passende maatregelen zeer belangrijk. Risico’s kunnen direct uit de architectuur afgeleid worden en architecten hebben hier dus duidelijk zicht op. Het is dan ook belangrijk deze vaardigheid te ontwikkelen.
  • Om de kloof tussen business en IT te dichten is communicatie een uiterst belangrijk middel. Business kennis in IT en vice versa is van cruciaal belang om als organisatie uit silo’s te treden en gezamenlijk aan de strategie en doelen te werken. Vaak is er een mismatch tussen business en IT door het gebrek aan effectieve samenwerking en kennisoverdracht. Organisaties als Heineken zien dit en werken hieraan door elke training die architecten dit jaar volgen om communicatie te laten draaien.
  • De randvoorwaarden. Duidelijke richtlijnen opstellen in het voortraject betalen zich ruimschoots uit in de loop van het hele traject. Denk hierbij aan zaken als doel, stakeholder, scope, principes, requirements, deliverables, deadlines, communicatie, betrokkenheid, drivers en commitment. Dit creëert eensgezindheid binnen het team of de afdeling en schept duidelijkheid in de verwachtingen van alle betrokkenen.

Klaar voor de toekomst

lightbulb.pngZo kan ik na relatief korte tijd als consultant al bepalen welke capabilities er nodig zijn in de rugzak om aan die nieuwe rol te voldoen. Inzichten zijn namelijk herkenbaar doordat ze vaak en snel terug te zien zijn. Meer ervaring zal uiteindelijk alleen maar zorgen voor een nog beter gevulde rugzak, wat noodzakelijk is voor de ontwikkeling als architect (de architect van de toekomst) en in het bijzonder consultant. Ontwikkelingen volgen zichzelf in rap tempo op, en daarom is het belangrijk te kijken welke rol je als consultant inneemt, hoe deze rol evolueert over tijd en welke beslissingen je daarin neemt. Tijdens het LAC zei de Global Director Digital Innovation van Heineken dat consultants daar grotendeels verantwoordelijk zijn voor innovatie. Dat lijkt me geen slecht uitgangspunt om die eerste stappen een vervolg te geven!

 

 

 

Architect, architectuur, LAC, Landelijk Architectuur Congres