Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

De Digitale Wereld en Daft Punk: Harder, Better, Faster, Stronger

Gordon Moore (Amerikaans ondernemer en oprichter van Intel) deed in 1965 een voorspelling dat de snelheid en capaciteit van computers iedere twee jaar zou verdubbelen. Nu, ruim vijftig jaar later, gaat deze ‘wet van Moore’ nog steeds op. De gevolgen zien we overal om ons heen: snellere en kleinere computers, Afbeelding1-2.png integratie van technologie in ‘alles’ en een generatie ‘digital natives’ waar de smart-phone vastgeroest zit aan hun hand. Vanuit een bedrijfskundig perspectief is het interessant om te zien wat dit betekent voor organisaties en hun dienstverlening. Dat zou ik willen illustreren aan de hand van een nummer van Daft Punk: Harder, Better, Faster, Stronger:

Harder: Digitaal is niet meer te ontkennen. De digitalisering heeft een grote impact op de maatschappij. Het plaats- en tijdonafhankelijk werken is een gevolg van de digitale mogelijkheden die we hebben. De mate waarin organisaties in staat zijn hun dienstverlening te digitaliseren heeft gevolgen voor hun succes en zelfs hun bestaansrecht. Dit stelt een harde eis aan organisaties: digitize or die!

Better: Als consument en burger hebben we grote baten bij de mogelijkheden van digitalisering. Producten zijn online te vergelijken, dienstverlening met de overheid gaat over het algemeen digitaal en nog nooit was het zo eenvoudig om via diverse kanalen en devices om met mensen of organisaties in contact te komen, zelfs aan de andere kant van de wereld. Voor organisaties is het de kunst om hiervan gebruik te maken in hun eigen dienstverlening. Sterker nog: klanten en burgers eisen dat organisaties daarmee hun dienstverlening verbeteren!

Faster: De digitale ontwikkeling gaat snel en zal alleen maar sneller gaan. Een nieuwe technologie zorgt voor een veelheid aan toepassingen en de combinatie van verschillende technologieën maakt de hoeveelheid toepassingen eindeloos. Kijk naar de hoeveelheid digitale start-up bedrijven, apps in de app store en social media kanalen. Dit alles soort voor een grilligere dynamiek in de markt. Organisaties moeten beter en sneller kunnen inspelen op de digitale ontwikkelingen.

Stronger: Hoewel de digitale wereld ook harder wordt, biedt het organisaties ook kansen zich te onderscheiden. De mate waarin organisaties in staat zijn om structureel de vruchten te plukken van de digitale mogelijkheden, zorgt ervoor dat zij een blijvend concurrentievoordeel kunnen creëren.

 

‘Digital is the new normal’ 

Afbeelding2-2.png

Zoals Peter Hinssen stelt in zijn boek: ‘Digital is the new normal’. Waar vroeger digitale features van een product of dienstverlening een mooie manier waren om je als organisatie te onderscheiden, is dit tegenwoordig voor de gemiddelde organisatie een keiharde randvoorwaarde. Van zowel commerciële organisaties als publieke organisaties wordt verwacht dat zij op de juiste manier hun producten en dienstverlening digitaliseren en deze aan weten te passen naar de ‘digitale eisen en wensen’ van de klant. Meer dan ooit moeten organisaties in staat zijn om hun organisatie en informatievoorziening te kunnen aanpassen aan de continue en steeds sneller veranderende eisen die worden gesteld. Daarnaast zullen organisaties na moeten denken over de manier waarop zij hun business transformaties vormgeven. Zij zullen moeten zoeken naar een manier waarmee zij de digitale droom van hun klanten of burgers snel werkelijkheid laten worden in hun producten en diensten, bedrijfsprocessen en informatievoorziening. En tegelijkertijd dit op zo’n manier te doen waarmee ze wendbaar blijven richting de toekomst: niets is immers zo veranderlijk als de koers van de digitale wereld!

We staan pas aan de vooravond van de disruptie van de digitale wereld! Zorg dat je als organisatie hier klaar voor bent!

Meer weten over het vormgeven van digitale business transformaties voor uw organisatie? Neem contact op met Matthijs Scholten.

 

New Call-to-action

 

Digitale Business Transformaties, Transformatie-inititieven, Digitale Business Transformatie