Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Digitale Business Transformaties: Een strijd tussen cowboys en cops!? 1/2

Hoe technisch digitale business transformaties ook kunnen zijn, uiteindelijk gaat het om de samenwerking tussen techneuten en ‘mensen van de business’ om samen tot resultaten te komen. En binnen deze twee groepen bestaan vaak uiteenlopende individuen, die lang niet altijd even makkelijk kunnen samenwerken. Dat heeft te maken met verschil in overtuigingen, ervaringen en voorkeuren voor de manier waarop verandering wordt vormgegeven. En dat maakt het soms lastig om tot successen te komen!

In de arena van digitale business transformaties zien we – vanuit een zwartwit-perspectief – grofweg twee dominante groepen vertegenwoordigd, ieder met hun eigen side-kicks.

cowboysvdcops1.png

Allereerst zijn er de cowboys. De cowboys zijn pioniers die avontuurlijk zijn ingesteld, en niet schromen om buiten de gebaande paden te treden. Ze stellen hun eigen wetten op van ‘goed en slecht’ en hebben ‘creatieve’ oplossingen om hun doelen te bereiken. Ze zijn actiegericht en ondernemend en kunnen snel anticiperen. Tegelijkertijd hebben ze lak aan de gevestigde orde. Onzekerheid en complexiteit helpt deze cowboys letterlijk in het zadel om te pionieren en hun eigen plan te trekken. De keerzijde hiervan is dat deze cowboys regelmatig moeten worden bijgestaan door klusjesmannen. Deze klusjesmannen mogen ‘de boel repareren’ wanneer onvoorziene en ongewenste resultaten het gevolg zijn van de impulsieve acties van de cowboys. Ook maken deze impulsieve acties – ondanks met de beste intenties genomen – het soms lastig om de voorspelbaarheid van deze cowboys te kunnen beoordelen. 

 

 

cowboysvdcops2.png

 

Daarnaast zijn er de cops. Deze politieagenten zien het als hun taak om de opgestelde wetten te handhaven. De wetten die structuur brengen in het dynamische speelveld van digitale business transformaties. Deze wetten zijn vanuit een integraal perspectief opgesteld en zorgen ervoor dat uiteenlopende belangen binnen de organisatie vertegenwoordigd worden. Deze politieagenten worden bijgestaan door professoren die complexe theorieën, geavanceerde modellen en ‘best practices’ ontwikkelen over ‘hoe de wereld werkt’. De politieagenten ontlenen hun gezag aan deze theorieën en modellen en handhaven de wetten die daaruit voortkomen. Hun uitdaging is om deze wetten niet te dogmatisch te hanteren en daarmee de realiteitszin uit het oog te verliezen. Ook wetten vergen immers aanpassing wanneer voortschrijdend inzicht daarom vraagt!

 

 

De ‘natuurlijke habitat’ van de transformatiekarakters

cowboysvdcops3.pngHelaas zien we te vaak dat cowboys en cops vaak lastig door één deur kunnen. Waar de cowboys houden van ‘eerst doen en dan denken’, staan de cops meer in de modus ‘eerst denken en dan doen’. Hoewel ze elkaar enorm kunnen versterken, knokken ze elkaar soms letterlijk de tent uit. De cowboys proberen gebruik te maken van de mazen in de wet, terwijl de natuurlijke reactie van de cops is om stug te grijpen naar de afgesproken regels. Onbegrip en polarisatie is het gevolg. Op het strijdtoneel zullen de cops en de cowboys de boventoon voeren. Zij zijn in meerdere opzichten uitersten van elkaar. En hoewel dit ook geldt voor de professoren ten opzichte van de klusjesmannen, bestaat er een fundamenteel verschil in de ‘zichtbare aanwezigheid’ van de eerste twee genoemden en de laatste twee. Waar de professoren en klusjesmannen zich wat meer op de achtergrond begeven en van nature conflict mijdend zijn, zijn de cowboys en cops actiever op de voorgrond aanwezig en zoeken ze vanuit hun ‘karakter’ meer het conflict op.  

Wij geloven in een aanpak waarin zowel de cowboys als de cops een prominente rol spelen. Maar wel waarin deze ogenschijnlijk tegenstrijdige rollen op elkaar zijn afgestemd. In de tweede blog in deze serie zullen we stilstaan bij deze aanpak.

Herkent u deze cowboys en cops in uw eigen organisatie? En de manier waarop zij worden bijgestaan door klusjesmannen en professoren? Welke karakters ziet u nog meer? En tenslotte: gelooft u net als wij dat deze cowboys en cops samen enorm succesvol kunnen zijn?

cowboysvdcops4.png

 

Digitale Business Transformatie Experience

Wilt u stappen zetten in uw digitale business transformatie? Schrijf u dan nu in voor de Digitale Business Transformatie Experience op 29 juni! 

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Matthijs Scholten.

New Call-to-action

 

Transformatie, Digitale Business Transformaties, Digitale Business Transformatie