Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Het SAFe of Spotify model? De overeenkomsten en verschillen!

Mathilde Tempert
0

Agile transformaties –  waarom koos ING voor Spotify en niet voor SAFe?

Laatst ben ik met een aantal collega’s bij ING geweest om meer te horen over de implementatie van het Spotify model bij ING. Ik ben zelf SAFe (Scaled Agile Framework) Program Consultant dus ik wilde weten wat de afwegingen waren bij ING om niet SAFe of een ander raamwerk te gaan gebruiken, maar juist het Spotfiy model. Spotify is eigenlijk geen raamwerk, maar een afspiegeling van de Spotify organisatie op een gegeven moment. SAFe (Scaled Agile Framework) is een raamwerk dat ingezet kan worden als er meerdere Agile teams werkzaam zijn, die coördinatie nodig hebben. Dit model is van Dean Leffingwell.

Het Spotify model ziet er als volgt uit:

spotifymodel.png

Voor uitleg verwijs ik naar het filmpje op Youtube

 

SAFe is een veel uitgebreider raamwerk met meerdere lagen:

Schermafbeelding 2017-04-18 om 14.53.02.png

Voor meer details verwijs ik naar de website www.scaledagileframework.com

 

ING Bank is in 2015 begonnen met de implementatie van het Spotify model.

Zij werken Agile om de volgende drie belangrijke redenen:

  1. Ze zijn efficiënter en wendbaarder
  2. Ze kunnen sneller innoveren, met een kortere time to market
  3. Ze zijn er aantrekkelijker door voor medewerkers: zij hebben veel meer vrijheid en verantwoordelijkheid dan in een traditionele organisatie.

Het Spotify model is een model waarbij de controle en sturing zoveel mogelijk uit de dagelijkse praktijk is geschrapt. Met name managementlagen worden geweerd en de klassieke tussenmanager zonder/met weinig inhoudelijke kennis bestaat er niet. ING heeft voor het Spotify model gekozen omdat dit een ‘vrijer’ model is dan bijvoorbeeld SAFe, dat veel meer uitgewerkt is en waarbij het gevaar schuilt dat men dit te regide gaat invoeren. Bij ING wilde men echte zelfsturing op de werkvloer met zo min mogelijk lagen erboven. De cultuur was er om dit te kunnen bewerkstelligen. SAFe is een veel uitgebreider raamwerk en ik zie dat dit veelal wordt toegepast bij grotere overheidsorganisaties zoals Belastingdienst, UWV maar ook bij bedrijven zoals Philips en Achmea. Zij kunnen zich meer vinden in dit model omdat dit raamwerk meer houvast geeft en men bij deze organisaties toch van nature meer een hang naar hiërarchie hebben. Dat vinden ze terug in de lagen in SAFe.

 

Overeenkomsten:

De overeenkomsten tussen Spotify en SAFe zijn:

  • Het zijn beide Agile opschalingsmodellen voor multidisciplinaire teams. Indien een organisatie meerdere Agile teams heeft die aan hetzelfde product werken en/of er onderlinge afhankelijkheden ontstaan, ontstaat er een behoefte aan coördinatie over de teams heen.
  • Beide zijn gebaseerd op de Agile principes, waarbij SAFe ook nog duidelijk de LEAN principes hanteert.
  • Verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie bij de teams, waarbij de werkwijze SCRUM is. Productowners bepalen in de teams de prioriteit van hetgeen gerealiseerd moet worden.
  • Beide maken gebruik van team of teams (bij Spotify heet dit de Tribe en bij SAFe heet dit de Agile Release Train).
  • Beide maken gebruik van big room planning events om het komende kwartaal het werk in te gaan plannen en terug te kijken.
  • Agile coaches zijn nodig om de mensen blijvend te coachen in het Agile werken.
  • Beide modellen zijn aan verandering onderhevig en worden bijgesteld naar aanleiding van lering uit de praktijk.

Een aantal verschillen tussen Spotify en SAFe op een rij

 

Spotify

SAFe

Model

Tribes, squads,
chapters en guilds.

Wordt ook als organisatie inrichtings model gebruikt. Vrijer model.

Meer hiërarchisch met 3 of 4 verschillende lagen: Portfolio, (Valuestream,) Program en Team laag. Primair bedoeld voor software-ontwikkeling.

Portfolio Management

Er wordt niet expliciet aandacht gegeven aan Portfolio Management. In de praktijk bepalen de Tribe leaders samen met de directie het portfolio.

Er is een aparte besturingslaag m.b.t. Portfolio Management. Portfolio Management, Epic owners en enterprise architecten bepalen n.a.v. de strategische thema’s het portfolio.

Architectuur

Er wordt niet specifiek aandacht gegeven aan de rol van de architect.

De enterprise architect, de system architect, de solution architect hebben een belangrijke rol in het raamwerk.

Organiseren kennisdeling

Mensen met dezelfde kennis en vaardigheden (bijv. testers) binnen
een Tribe zijn georganiseerd in Chapters.

Mensen met dezelfde ‘community of interest’ binnen de hele organisatie zijn georganiseerd in Guilds.

Hier wordt dit Communities of practise genoemd: informele netwerken die kennis willen delen.

Implementatie

Vaak vindt de implementatie met
een ‘big bang’ plaats.

De implementatie kan gefaseerd uitgevoerd worden per valuestream en per releasetrain.

 

safespot.pngMijn mening is dat het erg situationeel afhankelijk is of je nu voor het ene model of het andere kiest. Wat past bij je eigen organisatie en wat is de huidige cultuur. Wat ik nu ook in de praktijk zie, is een combinatie van beide modellen. Daarin combineren organisaties het beste van beide werelden. Zo ontstaat er weer een nieuw model……misschien genaamd Safespot? 

Mathilde Tempert is senior consultant en SAFe Program Consultant bij Bvolve! Neem voor meer informatie direct contact op.

 

New Call-to-action

 

SAFe, Spotify, Verschillen Spotify en SAFe, ING, Agile Tribe, Chapter, Squad, Portfolio, Scrum, Agile transformatie, Overeenkomsten Spotify en SAFe