Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Hoe Agile is uw Portfolio Management?

Mathilde Tempert
0

Agile is helemaal hot en wordt veel toegepast in organisaties! Er werken tegenwoordig veel Agile (Scrum) teams aan het ontwikkelen van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten. Maar is het Portfolioproces dat zich daarvoor afspeelt wel zo wendbaar (Agile)? Hoe geven we richting aan deze teams?

Bij organisaties die Agile werken is een andere manier van Portfolio Management noodzakelijk. De klassieke manier van Project Portfolio Management voldoet niet in een Agile omgeving. Project Portfolio Management is meer van bovenaf opgelegd en volgt niet het ritme en de dynamiek van de Agile teams. Organisaties hebben te maken met een sterk veranderende buitenwereld en dit vereist snel en wendbaar kunnen inspelen op deze veranderingen voordat het te laat is. Organisaties maken daarbij vaak gebruik van veel verschillende Agile teams die vaak onafhankelijk van elkaar werken, waardoor silo’s ontstaan. Er is echter een samenhangend overkoepelend portfolio nodig. Het antwoord daarop is Agile Portfolio Management. Agile Portfolio Management wordt steeds noodzakelijker nu steeds meer en meer organisaties Agile omarmen. 

 

flyeroptie3digitaal.pngEen voorbeeld uit de praktijk waarbij het mis ging:

Bij een organisatie waren een aantal scrumteams bezig om een gepersonaliseerd aanbod op het gebied van intranet te ontwikkelen. Zij waren een aantal sprints bezig om dit vorm te geven. Echter men kwam er tijdens de realisatie achter dat dit met het huidige platform helemaal niet mogelijk was. Er was van tevoren geen richting bepaald en architectuur en business requirements kwamen niet samen: er was geen sprake van een integraal Portfolio Management.

Op basis van de kernwaarden van Agile ligt het hart van Agile Portfolio Management in laagdrempelige multidisciplinaire kort-cyclische communicatie. Het gaat daarbij om een goede afstemming tussen de juiste stakeholders! Dit kan men doen op dezelfde manier als ook de Agile teams doen: d.m.v. standups om kortcyclisch de portfoliobacklog te bespreken. De missie, de visie en de organisatiedoelstellingen zijn daarbij randvoorwaardelijk om met zijn allen de juiste richting in te gaan! 

Hoe Agile is jouw Portfolio Management eigenlijk? Wat is nu het verschil met de klassieke manier van Portfolio Management? Hoe doen andere organisaties dit eigenlijk? Ontdek dit op 16 februari tijdens het Agile Portfolio Management event bij Bvolve!

 

Wilt u meer kennis opdoen over Agile Portfolio Management neem dan contact op met Mathilde Tempert.
Mathilde Tempert is senior consultant en SAFe Program Consultant bij Bvolve!

 

Uitslagen Agile Portfolio Management survey

In de afgelopen weken hebben een grote groep respondenten van diverse typen organisaties de moeite genomen om deel te nemen aan het Agile Portfolio Management onderzoek van Bvolve. Download hieronder de gratis slidedeck met alle uitslagen.

 

New Call-to-action

 

Portfoliomanagement, Agile Portfoliomanagement, Agile, Agile Portfolio Management