Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Leren van elkaar: APM in de praktijk!

Matthijs Scholten
0

Uitkomsten APM-onderzoek Bvolve

In de afgelopen weken hebben ruim 50 respondenten van diverse typen organisaties de moeite genomen om deel te nemen aan het APM-onderzoek van Bvolve. Opvallend is te zien dat uit onze statistische analyse blijkt dat er tussen verschillende sectoren geen significante verschillen zitten in de gegeven antwoorden en de manier waarop er naar APM wordt gekeken. In welke branche of sector je organisatie ook opereert, APM kan in potentie veel waarde toevoegen binnen elke organisatie.

In dit blog ga ik kort in op enkele highlights van het onderzoek en koppel deze aan een aantal praktijkgerichte inzichten die helpen bij het succesvol uitvoeren van Applicatie Portfolio Management. Voor een totaaloverzicht van de onderzoeksresultaten kun je de infographic onderaan dit artikel downloaden.

Afbeelding1.pngAfbeelding 1: resultaten APM-stelling m.b.t. betrokkenheid business

 

APM begint bij inzicht

Hoewel een kleine meerderheid (zie afbeelding 1) van de respondenten aangeeft dat de ‘business’ nauw betrokken is bij het vormgeven en beheren van het applicatielandschap, is de verdeeldheid van de antwoorden opmerkelijk. Hoe krijg je de organisatie hier nu bij betrokken in de praktijk? Het installeren van een ‘APM practice’ begint bij inzicht. Maar welk inzicht is eigenlijk relevant? En voor wie? En hoe bedien je die stakeholders dan als “APM’er”? Bij het opstarten van uw APM-praktijk is het belangrijk om te investeren in gezamenlijke en gedeelde begripsvorming over APM. Zo kan er bijvoorbeeld gedefinieerd worden welke besluitvorming APM dient te ondersteunen. Vanuit deze resultaten is het vervolgens mogelijk om metrieken – waarderingscriteria voor het applicatielandschap – op te stellen, waardoor exact bepaald kan worden welke data relevant is voor het vullen van de applicatieportfolio(‘s). Zo kan er in korte tijd al een centrale applicatieportfolio met krachtige dashboards ontstaan met een focus op essentiële zaken als waarde, risico en kosten.

afbeeldingapmblog2.png
Afbeelding 2: resultaten APM-stelling m.b.t. introductie nieuwe software

 

APM is een continu proces

Een ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat het inderdaad lastig is om snel en eenvoudig nieuwe software te organiseren (zie afbeelding 2). Wat kunnen we hieraan doen? Onze eerste reactie is vaak om maar weer een grote opruimactie op te starten…

Wij zien vaak dat APM wordt beschouwd als een regelmatig terugkerend project: een snelle rationalisatieslag maken en vervolgens weer verder met de dagelijkse werkzaamheden. Voor échte resultaten dien je APM echter in te richten als een continu proces. De Bvolve methodiek en aanpak voor APM bestaat uit een ontwerpfase en een managementfase. Door eerst de ontwerpfase te doorlopen creëren we de juiste condities voor het daadwerkelijk uitvoeren van APM. Het is daarom belangrijk om niet te lang te filosoferen over APM, maar vooral een hands-on ervaring met een heldere APM-methode te realiseren. Hierdoor ontstaat er het juiste inzicht in de beschikbaarheid van relevante gegevens, kennis, kunde en tooling voor het succesvol uitvoeren van APM.

afbeeldingapmblog3.png

Afbeelding 3: resultaten APM-stelling m.b.t. applicatielandschap

 

APM is groeien in volwassenheid

Net iets meer dan de helft van de respondenten geeft het eens te zijn met bovenstaande stelling (zie afbeelding 3). In veel organisaties is APM een actueel en relevant thema. Wanneer dit onderwerp hoog op de agenda geplaatst wordt, zien we dat er relatief weinig aandacht wordt besteed aan het identificeren van het huidige APM-volwassenheidsniveau. Hiermee mis je een aantal waardevolle inzichten wat betreft de condities waaronder je APM wilt gaan implementeren, wat ertoe leidt dat het juiste startpunt voor APM niet nauwkeurig genoeg bepaald kan worden. Wanneer je APM-volwassenheid bijvoorbeeld als ‘laag’ geclassificeerd kan worden, kun je er bewust voor kiezen om te starten met het organiseren van APM en het inventariseren van applicaties binnen een specifiek domein, om van daaruit verder te groeien in APM-volwassenheid. Zo kun je al relatief snel een concrete applicatieportfolio inrichten met een eigenaar, doelen, metrieken en een aantal basisanalyses ter ondersteuning van de besluitvorming. Voor snelle en duurzame resultaten dient APM dus gefaseerd en iteratief plaats te vinden middels het adopteren van een groeimodel dat specifiek geldt voor de organisatie.

Benieuwd naar de rest van de uitslagen van het onderzoek? Middels de volgende button download u de infographic met alle onderzoeksresultaten..

Uitslagen APM onderzoek

 

APM-capabilities bouwen met Bvolve

Veel organisaties hebben te maken met een complex en kostbaar applicatielandschap dat moeilijk te managen is. In onze analyse van de onderzoeksresultaten kwam duidelijk naar voren dat dit met name voor grote (500+ FTE) organisaties geldt: hoe meer medewerkers een organisatie heeft, hoe moeilijker het wordt gevonden om de introductie van nieuwe software snel en eenvoudig te laten verlopen.

Applicatie Portfolio Management is dé managementaanpak om de controle terug te krijgen over het applicatielandschap in uw organisatie. Om structureel resultaten te behalen met Applicatie Portfolio Management en te groeien in APM-volwassenheid dien je als organisatie de juiste kennis en kunde op te bouwen en deze door te ontwikkelen tot het gewenste ambitieniveau. Samen met Bvolve kan uw organisatie middels masterclasses, workshops, trainingen en één-op-één coaching krachtige en duurzame stappen zetten met APM en concrete resultaten behalen.

 

Meer weten?

Neem contact op met Matthijs Scholten, consultant bij Bvolve of check hier onze APM-oplossing!