Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Portfolio Management in een Agile omgeving!? Hoe dan?

Mathilde Tempert
0

Portfolio ManagementIk merk in de praktijk dat er veel onduidelijkheid is over het verschil tussen Project Portfolio Management en Agile Portfolio Management. Wat zijn nu precies de verschillen? En kan je Project Portfolio Management gebruiken in een Agile omgeving?

Agile

In 90% van de organisaties waar software ontwikkeld wordt, gebruikt men tegenwoordig Agile (Scrum) als methode om software te ontwikkelen. Om snel en wendbaar te kunnen reageren op de buitenwereld worden kortcyclisch en in zelforganiserende teams producten ontwikkeld. Deze teams werken volgens de regels van de waarden uit het Agile Manifesto:

• Mensen en hun onderlinge relaties boven processen en tools
• Werkende producten boven allesomvattende informatie
• Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
• Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

 

Velocity

Velocity van een Agile teamWoorden als vertrouwen, zelforganiserend, teamwerk, dienend leiderschap horen bij het Agile werken. Maar ook meer de harde kant zoals het meten van de voortgang d.m.v. sprintdemo’s en de velocity van het team hoort bij Agile. De team velocity bepaalt de hoeveelheid werk die een team in een Sprint (2 tot 3 weken) kan verwerken. Om dit te berekenen wordt er wekelijks stil gestaan bij alle werkzaamheden en men geeft aan hoe lang men hiermee bezig is geweest. De scrummaster houdt de velocity bij, zodat elke week gekeken kan worden of de velocity omhoog of omlaag gaat. Hoe hoger de velocity hoe meer producten men kan opleveren in een Sprint. 


Het is heel belangrijk dat de teams in samenstelling hetzelfde blijven. Dit zorgt ervoor dat men goed op elkaar is ingewerkt. Dat komt de kwaliteit van het product ten goede. Tevens is het belangrijk dat alle meetings plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat men scherp blijft en men bezig is met de team velocity om samen te zorgen dat alles binnen de afgesproken tijd wordt gerealiseerd. Bij Agile werkt men dus met team velocity in plaats van het registreren van uren op een project.

 

Portfolio Management

Nu verbaast het mij dat het Portfolio Management in veel organisaties helemaal nog niet Agile is. Daar gaat men nog uit van de traditionele projectaanpak terwijl men in de teams helemaal niet projectmatig werkt maar juist zelforganiserend is. Bij Project Portfolio Management bepaalt de projectmanager de detailplanning terwijl dit bij Agile omgevingen de Agile teams zijn. Het team zelf is verantwoordelijk.

Er kunnen zaken misgaan als Project Portfolio Management wordt toegepast in een Agile omgeving. De teams kunnen los komen te staan van het Portfolio Management vanwege een geheel andere werkwijze en cultuur. Daardoor is er geen alignment tussen het portfolio en de userstories van de teams. Bij grote organisaties zie ik vaak dat het management ervaart dat men geen grip meer heeft op waar de Agile teams mee bezig zijn en of bepaalde deadlines (bijv, wettelijke wijzigingen) wel worden gehaald. De klant kan hiervan de dupe worden, doordat hem zaken zijn beloofd door het management terwijl er in de teams geen prioriteit aan wordt gegeven.

Het fundamentele idee van portfolio/projectmanagement geldt echter ook voor Agile omgevingen:
We plannen nog steeds het werk, analyseren de voortgang en rapporteren richting stakeholders. Echter het gaat op een heel andere manier rekening houdend met de Agile waarden. Het Portfolio Management moet hierop aansluiten. We zouden het Agile Portfolio Management kunnen noemen. Agile Portfolio Management heeft als doel om het gehele portfolioproces zodanig te managen zodat de realisatie van de verandering voorspelbaar en met de juiste prioritering plaatsvindt. De prioritering vindt plaats naar business waarde. Epics uit het Agile portfolio, worden via features gekoppeld aan de userstories van de teams. Meerdere keren per jaar (bijv. elk kwartaal) zal het portfolio opnieuw bepaald en geprioriteerd moeten worden. Het is echter niet de frequentie die het grote verschil maakt.

 

Verschillen tussen Agile Portfolio Management en Project Portfolio Management

Het gedachtegoed is zeer verschillend. Daar waar Project Portfolio Management top down wordt aangestuurd, de scope vaststaat en taken worden toebedeeld, is er bij Agile Portfolio Management sprake van een top down en bottom up benadering met zelforganiserende teams en een scope die verandert n.a.v. de snel veranderende omgeving.

Project versus Agile


Ook de manier van budgettering is verschillend. Bij Agile Portfolio Management budgetteert men over de verschillende valuestreams (soorten eindproducten/diensten) en naar de vaste Agile teams. Bij Project Portfolio Management budgetteert men over het programma uitgaande van een vaste scope. Zo zijn er meer verschillen te noemen, ook culturele verschillen. 

De verschillen tussen Project en Agile Portfolio Management hebben wij voor u samengevat in een duidelijk overzicht. Download hem nu gratis. 

New Call-to-action

Mijn mening is dat de traditionele manier van Project Portfolio Management niet past bij een organisatie die op een Agile manier producten voortbrengt. Hier past Agile Porfolio Management! Het internationale raamwerk Scaled Agile Framework (SAFe) biedt hiervoor handvatten. Op het gebied van SAFe en het onderwerp Agile Portfolio Management hebben wij het volgende te bieden: trainingen, de solution Agile Portfolio Managementen het Agile Portfolio Management event op 16 februari 2017!
 

Wilt u meer weten over Agile Portfolio Management neem dan contact op met Mathilde Tempert
Mathilde Tempert is senior consultant en SAFe Program Consultant bij Bvolve.

 

Uitslagen Agile Portfolio Management survey

In de afgelopen weken hebben een grote groep respondenten van diverse typen organisaties de moeite genomen om deel te nemen aan het Agile Portfolio Management onderzoek van Bvolve. Download hieronder de gratis slidedeck met alle uitslagen.

 

New Call-to-action

 

Agile Portfoliomanagement, verschil Agile en Project Portfolio Management, Agile, Agile Portfolio Management, Project Portfolio Management