Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Van stug en eigenwijs naar innovatief en vooruitstrevend

Claudia Beemster
0

We willen je laten zien hoe we bij een uitvoeringsorganisatie de veranderbereid bij professionals van ‘ik doe het zoals ik altijd deed’ naar ‘ik weet hoe dit veel beter kan’ is gegaan. Hierbij hebben we de LEAN werkwijze als beginpunt genomen om onze aanpak op te baseren. Aanleiding was dat de politiek, op basis van het afgenomen respect voor de uitvoeringsorganisatie door burgers en een aantal schandalen, had geconcludeerd dat de werkwijze moest digitaliseren en er meer gebruik van de beschikbare informatie gemaakt moest worden.

 

Wij geloven dat de kennis en ervaring van de huidige professionals nodig is om de toekomstige, gewenste, situatie in te richten.

Om dat te realiseren hebben wij gewerkt met een aanpak van 3 stappen om medewerkers op hun taak voor te bereiden. Deze 3 stappen hebben een logische volgorde om tot het gewenste resultaat te komen en zullen we stap voor stap doorlopen.

 

Stap 1. Laat een groep professionals, werkzaam in verschillende divisies,  aan elkaar vertellen hoe zij hun werk doen

(maak het huidige proces inzichtelijk)

Deze eerste stap is belangrijk om deelnemers te laten ervaren dat, hoewel de inhoud van het werk sterk kan verschillen, de werkwijze grotendeels overeenkomt. Bovendien ontstaat een gezamenlijk beeld over het vertrekpunt voor de verbeteringen.
Natuurlijk is een goede sfeer allesbepalend voor een goede start; zorg dan ook voor een verrassende kennismaking en trakteer op iets lekkers. De eerste klap is een daalder waard!

 

Stap 2. Evalueer de huidige werkwijze door het proces te analyseren

(zet LEAN technieken in om verbetermogelijkheden te analyseren)

Met deze tweede stap krijgen deelnemers een ‘procesbril’ aangereikt waarmee ze op een andere manier naar hun eigen werk gaan kijken. Hierdoor zien zij ook andere oplossingen. Wij hebben veel gebruik gemaakt van de LEAN technieken voor het benoemen van Verspillingen, Waardestromen en Bottlenecks.
Een aantal deelnemers raakte zo enthousiast over LEAN dat zij gemotiveerd waren om zich te certificeren voor LEAN greenbelt. Dit hebben wij aangemoedigd, omdat het deze professionals extra bagage geeft om collega’s te motiveren om ook door de ‘procesbril’ te kijken.

image001.jpeg

 

Stap 3. Inspireer met ideeën

(brainstorm over vernieuwingen)

De derde stap is de omslag van ‘de beperkingen van de huidige situatie zien’, naar ‘ideeën hebben die in de toekomst kunnen werken’. Dit vraagt ook van de begeleiding creativiteit en een situatie-specifieke insteek. Als er collega’s zijn met een hele andere werkwijze en er bestaan contacten, kan het waardevol zijn om daar te gaan kijken en de verhalen van de medewerkers te horen. We hebben de medewerkers ook een keer gevraagd om, los van dit vraagstuk, na te denken over geweldige innovaties van de laatste 5 jaar. Ook leuk: ze zonder beperkingen (kosten, tijd, ...) te laten nadenken hoe de ideale werkwijze er uit zou zien.

Deze fase werkt het best als je al in de groepsvorming hebt gezorgd dat je verschillende persoonlijkheden in de groep hebt. Juist die verscheidenheid maakt dat je brainwaves over innovaties krijgt van robotmaaiers en ingenieuze excelsheets tot slimme tuinhuisjes.

Dit is precies de situatie met de groep die je wilde creëren!

NU kun je gericht aan de slag met de opdracht van digitalisering en kennisintensivering.

Onze ervaringen om te komen tot toekomstige processen, vertellen we graag een volgende keer. Eerst zullen we inzoomen hoe we een pakketselectie hebben uitgevoerd zonder de precieze requirements scherp te hebben.


Vragen of meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met de schrijvers van deze blog: Jens Goossens & Claudia Beemster