Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

De vijf capabilities voor de digitale enterprise

Mathilde Tempert
0

Digitale technologieën volgen elkaar met een overrompelend tempo op. Elk met kansen of bedreigingen voor bestaande bedrijven, instituties en samenwerkingsverbanden. Nieuwe business modellen, rollen of producten ontstaan. Oude worden overbodig of waardeloos. Hoe zorg je ervoor dat je als organisatie klaar bent voor deze digitale ontwikkelingen?

Welke capabilities heb je nodig om een digital enterprise te worden? In een serie artikelen worden deze vragen beantwoord. In dit eerste deel van de zes artikelen geven we een inleiding en worden de capabilities kort geschetst die nodig zijn om een digital enterprise te worden. De vijf volgende artikelen zijn gewijd aan elke capability afzonderlijk.

0.1

Context – Digital We
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het programma Digital We, een open innovatieprogramma waarin de Manifestgroep, VGZ, Gemeente Amsterdam, SIVI, Rijkswaterstaat, BiZZdesign/Bvolve en InnoValor hebben deelgenomen in 2015/2016. In Digital We zijn we aan de slag gegaan om betekenis te geven aan de term “digital enterprise”. Via literatuuronderzoek, bezoeken aan een tiental organisaties in transformatie naar een digital enterprise en case studies van twee internationale digital masters zijn we op zoek gegaan naar de capabilities voor de digital enterprise. Er is veel over geschreven, maar hoe gaat het nu in de praktijk? Wat doen deze organisaties en hoe pakken zij het aan? Deze reeks artikelen geven daar meer duidelijkheid over.

Digital enterprise
Wat als een organisatie digitale technologieën optimaal inzet voor zijn interne en externe bedrijfsvoering, optimaal in contact is met de klant met heldere interne informatiestromen? Dat noemen we een digital enterprise: een organisatie die maximaal rendement haalt uit de mogelijkheden van digitale innovatie. Het gaat dan niet om organisaties als Google of Facebook. Dat zijn digital natives, bedrijven die direct digitaal zijn begonnen. De transformatie van een gevestigde organisatie naar een digital enterprise, daarin ligt de uitdaging!

Digitale enterprises kenmerken zich doordat ze:
• Snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden
• Hun producten kunnen ontwikkelen samen met de klanten
• Transparantie kunnen leveren
• Het potentiële gebruik van technologietrends kunnen herkennen en kunnen omzetten in nieuwe producten/diensten
• De bedoeling van de organisatie centraal te stellen. Dit kan een hoger maatschappelijk doel zijn.

Digitale masters zijn daar heel goed in. Zij gebruiken digitale technologie beter dan hun concurrenten en doen daar hun voordeel mee. Voorbeelden van internationale digital masters zijn: Nike, Asian Paints, Starbucks, ING Direct, Codelco en Burberry. Zij onderscheiden zich hierin en zetten elk op hun eigen manier de digitale technologie optimaal in, zowel intern als extern.
Veel van de door ons ondervraagde organisaties in Nederland gaven aan onderweg te zijn naar een digital enterprise en nog geen digital master te zijn; misschien ben je het wel nooit. De digitale ontwikkelingen gaan zo snel; dat vereist continue alertheid.

Capabilities

Capabilities? Competenties? In de literatuur en discussies wordt vaak gesproken over capabilities, dan weer over competenties, soms over skills of vaardigheden. In dit kader hebben we het over organisational capabilities, waarmee we het vermogen van een organisatie om hun resources te benutten om de doelen van de organisatie te bereiken. Bij digital capabilities gaat het om het vermogen om digitale innovaties maximaal te benutten, waarbij niet alleen de digitale technologieën de resources vormen, maar ook de mensen, kanalen, winkels enzovoorts. Organisational capabilities werken daarbij door naar de competenties van mensen. Deze kun je hier niet los van elkaar zien.

Op basis van ons onderzoek van de literatuur en de praktijk zijn we tot de volgende vijf capabilities van een digital enterprise gekomen:

0.2

 

 

Customer centricity
De klantbeleving staat centraal bij digital enterprises. De klanten hebben via de verschillende kanalen dezelfde beleving bij de organisatie en de dienstverlening. Digital enterprises kennen hun klanten zeer goed en kiezen daarin. (zie ook het artikel: Capability Customer Centricity)

Innovative
Innovatie en digital zijn twee handen op een buik. Negentig procent van alle digitale leiders hebben innovatie volledig geïntegreerd in hun strategie. De mensen in de organisatie moeten de potentiële kansen en bedreigingen van de digitale technologie zien, deze kansen kunnen omzetten naar nieuwe innovatieve ideeën en een gezamenlijke visie en een nieuw business model ontwikkelen. (zie ook de artikelen: Capability Innovatie en Innovatie organiseren)

Digital People
Digital enterprises hebben mensen in dienst die vaardigheden hebben die bij een digital enterprise horen. Wat houden deze vaardigheden in? Hoe krijgen we aandacht voor innovatie bij de medewerkers? De vraag is of er andere mensen werken bij een digital master, dan bij andere organisaties. (zie ook het artikel: Capability Digital People)

Transformation
Om een digital enterprise te worden, moet de organisatie transformeren. De digitale veranderingen hebben vaak invloed op de gehele organisatie. Hier speelt de cultuur en de stijl van leiderschap in de organisatie een grote rol. Hoe wordt de transformatie gedaan, welke vaardigheden hebben de leiders nodig en hoe krijg je de mensen mee? Transformatie is ook niet een eenmalig iets. Een digital enterprise is in staat continue te transformeren, zonder in chaos te vervallen. (zie ook het artikel: Capability Transformation)

Excellence
Digital enterprises zijn goed in operational excellence en zetten nieuwe digitale technologieën in om die operational excellence te krijgen. Hoe doen zij dit? Operational excellence wordt binnen een digital master ingevuld in combinatie met IT excellence en innovatieve (IT) partners. Daardoor kunnen zij zich volledig concentreren op hun klanten. (zie ook het artikel: Capability Excellence)

“We hebben gezien dat Operational en IT Excellence, Digital People en de juiste leiders bijdragen aan de transformatie naar een digital enterprise waar optimale klantbeleving, efficiency en innovatie hand in hand gaan.”

Mathilde Tempert is Senior Consultant bij Bvolve en is betrokken als onderzoeker bij het programma Digital We.

 

Capabilities, Customer centricity, Digital Enterprise, Digital people, Digital we, Excellence, innovatie, Organisatie Innovatie, Transformation