Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Waarom experimenteren helpt succesvol Digitale Business Transformaties uit te voeren!

Vanuit Bvolve hebben we al veel organisatie mogen helpen bij het uitvoeren van digitale business transformaties. De toenemende mate van digitalisering – waarbij business en IT steeds meer verweven raken – stelt een eis aan de manier waarop organisaties vorm moeten geven aan hun business transformaties: snel en continu. De traditionele manier van (integraal) ontwerp alleen is wat mij betreft onvoldoende. Ik geloof in een aanpak voor business transformatie waarin ontwerp en experimenteren samengaan. En dit is meer dan slechts een project volgens scrummethodiek als gevolg van een investeringsbeslissing. Ik bedoel juist het experimenteren in uiteenlopende ICT én business vraagstukken om te komen tot inzichten die helpen om (investerings)beslissingen te nemen!


Afbeelding2-5.pngWat is experimenteren?

Een vrije definitie van experimenteren zou ik verwoorden als: leren door te ervaren in een gecontroleerde setting. Met ervaren bedoel ik de
manier waarop tot inzichten wordt gekomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een processimulatie, een Proof of Concept of een Minimal Viable Product. Het leren heeft vervolgens betrekking op de inzichten die je wilt opdoen. In het kader van digitalisering kan dit leren bijvoorbeeld betrekking hebben op een proces- of besturingsvraagstuk, de functionele requirements voor de informatievoorziening of de impact op de business bij het (her)implementeren van een proces of applicatie. Met uiteindelijk als doel om op basis van deze inzichten te komen tot beslissingen.

 

Waarom experimenteren loont!

Nu de omgeving van organisaties sneller en sneller verandert – en zowel de potentiele winsten als de verliezen toenemen – geloof ik dat experimenteren loont. En wel om de volgende redenen:

  1. Kwaliteit van ideeën neem toe: Met experimenteermethodieken is het makkelijker om een beroep te doen op de ‘vrije en creatieve geest’ van mensen. Doordat men zich in een gecontroleerde setting ervaart, hoeft men niet bang te zijn om keuzes te maken die de uitvoering (en de klant) hinder laten ondervinden of keuzes te maken waar men als individu op wordt afgerekend. Men is geneigd om meer lef te tonen en meer risico’s te nemen waardoor ‘out-of-the-box’ oplossingen gestimuleerd worden.
  2. Niet alles is te ontwerpen: Het is een illusie dat alles uitgedacht en ontworpen kan worden: ‘The devil is in the details’. Bijvoorbeeld de manier waarop mensen in een proces handelen, gebeurt regelmatig op basis van impliciete (vak)kennis en de situationele context. Experimenten helpen om deze impliciete kennis zichtbaar te maken. Het grote verschil met een agile realisatieproject is dat hier nog niet de toezegging én een grote investering is gedaan om iets te realiseren. Dat gebeurt pas op basis van de inzichten uit een experiment (of meerdere experimenten) en wanneer blijkt dat dit opportuun is. Ook wanneer dit niet het geval is: Fail fast, learn fast!
  3. Eigenaarschap en draagvlak neem toe: Of het nu betrekking heeft op een stuk beleid, een proces of een applicatie: daar waar mensen mee mogen ervaren en denken in het ontstaan ervan zal het eigenaarschap voor de oplossing toenemen!
  4. Verhoogde interne zichtbaarheid van de business transformatie: Het risico bij grote business transformaties is dat men te lang aan de tekentafel blijft zitten totdat wordt overgaan op actie. Het gevolg is dat de zichtbaarheid van het business transformatie programma laag is voor stakeholders die niet direct onderdeel uitmaken van het tekentafel-team. Dit kan uiteindelijk een nadelig effect kan hebben voor het draagvlak van de business transformatie. Hoewel voor sommige vraagstukken het absoluut vereist is om aan de tekentafel tot een uitgedacht ontwerp te komen, geloof ik in de kracht van het parallel uitvoeren van experimenten voor andere type vraagstukken binnen de transformatie. Waarom? Dit verhoogt de interne zichtbaarheid van de business transformatie als geheel! Daarmee heeft experimenteren dus ook een belangrijke rol in het veranderkundig aspect van business transformaties. Want zeg nou zelf: wat is nu een betere communicatie dan de betrokkenen in het experiment die hun achterban informeren over wat ze ervaren hebben?
  5. Afbeelding1-5.pngFun & energie!: Naast het feit dat het ‘droog’ vergaren van kennis voor een ontwerp niet altijd mogelijk is (of heel lastig), is dit vaak ook niet de meest inspirerende manier om tot inzichten te komen. Het gevoel van samen onderdeel uit te maken van een experiment, waarin men samen ervaart en tot inzichten komt, is een manier van werken waarin energie loskomt

De conclusie: experimenteren loont! Inzichten en zichtbare actie komen sneller tot stand, het draagt bij aan de kwaliteit van het te realiseren product en het draagvlak voor de digitale business transformatie. Ik hoop dat deze blog u geïnspireerd heeft om met experimenten aan de slag te gaan in uw eigen digitale business transformatie. Bent u nog niet overtuigd? Misschien moet u het dan gewoon eens proberen…!?

Meer weten over onze Digitale Business Transformatie Solution en de manier waarop experimenteren hierin centraal staat? Neem contact op met Matthijs Scholten.

 

New Call-to-action

 

Digitale Business Transformaties, Digitale Business Transformatie