Blijf op de hoogte:

Contact: 033-7410041

Blogs

Wat is de Business Value van Digitale Business Transformaties?

Matthijs Scholten
0

De motivatie van digitale business transformaties is ‘het creëren van business value’. Dat lijkt bijna een Cruijffiaanse uitspraak. Maar wat is dan deze business value van een transformatie? Iedereen heeft daar zijn eigen gedachtes bij en deze lijken lang niet altijd met elkaar te stroken. Juist dat maakt het soms lastig om succesvol met elkaar aan de slag te gaan in digitale business transformaties. In deze blog duid ik kort de complexiteit van het concept business value en geef ik 5 praktische tips om de business value in digitale business transformaties te verhogen.

 

Business value: een lastig concept

Afbeelding1-4.png

Business value is een contextafhankelijk concept. De business value van ‘iets’ wordt immers bepaald door de mate waarin dit ‘iets’ aansluit op de behoefte van de ontvanger ervan. Voor organisaties kunnen deze ontvangers bijvoorbeeld de klant of de burger zijn, een externe toezichthouder of een interne stakeholder zoals een medewerker, manager, afdeling of aandeelhouder. En binnen een doelgroep van deze ontvangers kan de behoefte van ieder individu ook nog verschillen. Daarnaast verandert deze behoefte over de tijd heen gezien en kan ‘iets’ – door veranderende ambities van de ontvanger of ontwikkelingen in diens omgeving – snel in waargenomen business value dalen.

Wanneer we het over de business value van digitale business transformaties hebben, is het van belang om vast te stellen hoe een digitale business transformatie helpt in het beter voorzien in de behoefte van de relevante stakeholders.

 

Business value in business transformaties: 5 tips 

Op basis van mijn ervaringen in diverse business transformaties deel ik graag 5 tips voor het verhogen van de business value van business transformaties.

 1. Identificeer de stakeholders van de business transformatie en begrijp hun behoefte
  Allereerst is het van belang om vast te stellen wie de betrokken stakeholders in de business transformatie zijn. Enerzijds de externe stakeholders aan wie de organisatie producten of diensten levert, maar ook de interne stakeholders die hiervoor verantwoordelijk zijn. Vervolgens is het van belang om van deze stakeholders te begrijpen wat hun behoefte is, de pains en gains die ze ervaren en waar ze van dromen. Handige instrumenten hiervoor zijn stakeholdermaps, persona’s, customer journey’s, storyboards en het Business Model Canvas & Value Proposition Canvas.

Afbeelding2-4.png

 1. Onderschat de kracht van digitalisering voor business value niet
  Digitale trends hebben een grote bijdrage in de te realiseren business value. Daarnaast bieden de (oneindige) technologische mogelijkheden de ruimte om customer delight te creëren; business value die alle verwachtingen overtreft! Zorg dat je zicht hebt op de relevante digitale trends voor de organisatie en snap hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan de processen en dienstverlening van de organisatie. Daarbij kan een ‘digitaal snufje’ dat nu nog door de klant ervaren wordt als een ‘nice to have’, binnen afzienbare tijd als ‘vanzelfsprekend’ beschouwd worden en als keiharde eis gesteld worden!
 1. Communiceer de beoogde business value van de business transformatie naar alle betrokkenen
  Business value is een krachtig concept om alle betrokkenen te laten zien ‘waartoe’ de organisatie druk bezig is met een business transformatie. Met een lonkend perspectief kan begrip en draagvlak worden gecreëerd voor de inspanning die het van de organisatie vergt. Manieren om het ‘waartoe’ op een aansprekende manier zichtbaar te maken zijn bijvoorbeeld story boards, korte animaties en infographics. Maak daarbij gebruik van de kracht van eenvoud!
 1. Vertegenwoordig de belangen van álle stakeholders en betrek waar nodig
  Hoewel dit logisch klinkt, zie ik te veel business transformaties worden vormgegeven waarin men ‘voor de ander bepaalt wat goed is’. Het actief betrekken en laten meedenken over de toekomstige dienstverlening en processen is een manier om draagvlak te creëren en zeker te weten dat de juiste business value wordt gerealiseerd. Daarbij is het vaak de combinatie van visies en ervaringen van verschillende stakeholders die tot synergie leidt en díe business value creëert die omarmd wordt door de organisatie.
 1. Maak voor beslissers continu de business value van beslissingen expliciet
  Het continu vertalen van keuzeopties naar de impact op business value, helpt beslissers om keuzes te maken en de consequenties ervan te overzien. Of dit nu kwalitatief of kwantitatief wordt gedaan; het vormt een belangrijk referentiekader voor (investerings)beslissingen. Daarnaast helpt het betrokkenen om vanuit een ‘business value perspectief’ te snappen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt (hoe ‘technisch’ een vraagstuk ook is!). Dit heeft op zijn beurt weer een positieve uitwerking op het uitdragen van het ‘waartoe’ van de business transformatie en het communiceren over waarom bepaalde beslissingen genomen worden.

In onze Digitale Business Transformatie Solution helpen we u business value te creëren voor uw business transformatie kunnen verhogen! Wij geloven daarbij in een multidisciplinaire insteek waarbij vanuit verschillende perspectieven met het concept business value aan de slag wordt gegaan. Met behulp van creatieve werkwijzen, inspirerende voorbeelden en onze jarenlange ervaring faciliteren wij de dialoog en besluitvorming over business value. Vervolgens vertalen we de beoogde business value naar ontwerpen voor bedrijfsvoering en informatievoorziening.

Mocht dit aansluiten op úw behoefte, neem dan contact op met Matthijs Scholten.

 

New Call-to-action

 

Business Value, Digitale Business Transformaties, Digitale Business Transformatie